Σκακιστικά Σωματεία στην Ελλάδα

Σκακιστικά Σωματεία Νομού Αττικής
 
Σκακιστικά Σωματεία Πελλοπονήσου
 
Σκακιστικα Σωματεία Κεντρικής Ελλάδας
 
Σκακιστικά Σωματεία Θεσσαλίας
Σκακιστικά Σωματεία Κρήτης 
 Σκακιστικά Σωματεία Θράκης

Σκακιστικά Σωματεία Ιονίου

Σκακιστικά Σωματεία Ηπείρου

Σκακιστικοί Σύλλογοι Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: